Інформація про школу
Інформація про школу PDF Друк

 1313 dEO13wjgzU0

У 1993 році відкрита державна початкова школа № 310 "Творчість", розрахована на 100 учнів, що є самостійним навчальним закладом І ступеня, в якому навчаються діти протягом чотирьох років.

      Пріоритети діяльності школи пов’язані з поняттями: цінність знань, цінність свободи особистості учня, цінність здоров’я, цінність моралі.

   Школа створює умови для повноцінного інтелектуального, творчого, морального, фізичного розвитку особистості, здатної до самореалізації та самовдосконалення; для виховання любові до Батьківщини, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, свідомого ставлення до себе, оточуючих та навколишнього природного середовища.

 

      Освітньо-виховна робота в школі проводиться в режимі повного  дня з 8.00 до 18.00 години   за  п'ятиденним  робочим  тижнем.  

  

DSCN8902 vv DSCN8657

 

Учні забезпечуються триразовим повноцінним харчуванням ( сніданок, обід та підвечірок).

обід    столовая      

З учнями працює психолог. В школі функціонують гуртки оздоровчого напрямку, що забезпечують організацію і проведення фізкультурно-оздоровчих заходів.

 

спорт змаг 2    спорт2клас

 Режим дня передбачає проведення годин здоров'я, денний відпочинок учнів 1х класів.

 Поглиблено вивчається англійська мова.

 

 

В основу організації навчально-виховного процесу школи покладені елементи розвивальних методик, проектні технології.

     

 79 80 84

 

Після закінчення початкової школи учні продовжують навчання за рекомендаціями у спеціалізованих школах, гімназіях і ліцеях району та міста.


Мікрорайон школи:


Бульвар Вацлава Гавела, 75, 75А, 77, 79, 79А, 79Б, 79В, 79Г, 79Д, 81, 83, 83А, 83Б, 83В, 83Г, 83Д, 85, 87, 87А


Кадровий склад навчального закладу:


Педагогічні працівники - 13

З них:  вища категорія - 3

мають звання: вчитель-методист - 2

                        старший вчитель - 1

          перша категорія - 1

          друга категорія - 3

          спеціалісти - 5

          технічні працівники - 20

          з них сумісники - 2

 

Статут школи №310 "Творчість"


Основні завдання діяльності школи:

 

 * створення умов для поліпшення якості навчально-виховного процесу;

 * упровадження нових освітніх технологій в навчально-виховний процес;

 * підвищення рівня професійної майстерності вчителя;

* виховання і розвиток свідомої, освіченої особистості з громадською позицією, готовою до самовдосконалення та самореалізації;

 * виховання у дітей ставлення до здоров'я як до особистої соціальної цінності, формування навичок здорового способу життя;

 * формування інформаційної культури у молодших школярів;

 * взаємодія батьків та педагогів – необхідна умова для виховання школярів.

src=font-size: 14pt; font-family: /p

src=font-size: 14pt; font-family: /em